Archívy Návody | NEO - Business Intelligence

Porovnání regionů

Porovnávejte meziroční výsledky vašeho prodeje konkrétních produktů, výkonů vašich poboček, odběrů vašich zákazníků, či zákaznických skupin. Porovnaní regionů představuje jednu z nejoblíbenejších analýz našich zákazniků. Více informací