Business Intelligence v cloudu – Nový trend, či obávaná změna v práci s daty? | NEO - Business Intelligence
31. srpna 2015 neobi

Business Intelligence v cloudu – Nový trend, či obávaná změna v práci s daty?

Business Intelligence v cloudu – Nový trend, či obávaná změna v práci s daty?
3.7 (73.33%) spolu 3 hlasů

Už i český trh podnikání se dostává do konkurenčního souboje, který se neobejde bez faktů a rychlých rozhodnutí. Na trhu tedy vzniká poptávka po analytických nástrojích, které poskytnou všechny potřebné informace o firmě, jejím okolí a souvislostech v těchto datech.

Co ale představuje propojení analytického nástroje, jakým je Business Intelligence a online platformy Cloud Computing?

 

Cloud computing

Cloud computing představuje možnost sdílení, úpravy a práce s různými soubory na online platformě. Postupně se tato funkce dostává do každodenního používání bez toho, abychom si to uvědomovali.

Zveřejňujeme svoje data na Google Drive, v e-mailech, shromažďujeme svoje soubory na iCloudu a běžně, bez strachu pracujeme v online bankingu. Uvnitř firmy se analyzují eshopy pomocí Google Analytics, lijeme peníze do Google Adwords a toto všechno v cloudu.

 

„Cloud Computing nabízí podnikům přístup k bazénu s vysoko – škálovatelnými možnostmi propojení IT zdrojů a neomezenou práci s nimi.

 

Business Intelligence

BI je analytický nástroj pro podniky, které mají potřebu poznat souvislosti mezi jednotlivými firemními daty. Jde o propojení statistik o výnosech s aktivitou jednotlivých obchodníků, či provozů. Business Intelligence poskytuje ucelený pohled na prosperitu firmy a její reálný stav. Zobrazuje propojení účetních dat s daty z obchodu, či marketingu.

Díky vizualizací BI software dokáže komplikované statistiky zobrazit v jednom srozumitelném grafu. Výhodou BI softwarů je i aktuálnost informací, které poskytují a zároveň jejich škálovatelnost a takzvané otáčení dimenzí. Jde o různé pohledy na skupinu stejných dat a tedy jejich lepší pochopení. Změna tohoto pohledu by při klasických tabulkových softwarech představovala komplikované zásahy do výpočtů. V BI softwaru tento switch představuje pár kliků.

 

„Business Intelligence představuje pro podnikatele neustálý zdroj podnětů na změnu a optimalizaci aktivit vedoucí ke zvyšování zisku firmy.“

 

Propojení BI a Cloudu

Pokud je Business Intelligence vnímané jako TOP aplikace pro podporu rozhodování se v podnikách a Cloud Computing je prioritní šablona pro komunikaci podnikatele se zákazníky a dodavateli, tak potom tento koncept představuje ideální kombinaci analyzování dat a jejich sdílení kdykoliv a kdekoliv.

Toto propojení představuje akcelerátor potenciálu celého podniku. Tak, jak jsme si kdysi neuměli představit, že se spojíme s kolegy kdykoliv a kdekoliv, dnes je to nedílná součást byznysu. Voláme si, smskujeme, mmskujeme, emailujeme z auta, vlaku, či z domu. Ale na to, abychom mohli okamžitě reagovat na důležité otázky, které v byznyse neustále dostáváme, potřebujeme mít jistotu.

 

„V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.“

Sigmund Freud

 

Jak se ale rozhodovat rychle a zároveň správně? Informační technologie nám velmi pomohly, ale zároveň několikanásobně urychlily komunikaci. A z doplňkové komunikace prostřednictvím mobilu, či emailu se staly plnohodnotné komunikační kanály, kterými se šíří důležité informace, na které musíme reagovat.

Pokud však i podnikatel dostane otázku, jak je na tom jeho byznys, poví: v pořádku. Zisk máme, pracuje se nám dobře. Je to však relevantní odpověď? Ne. Jak ale hned odpovědět? Zdá se to nemožné. Začít při této otázce otvírat excely s přehledy, porovnávat je s výkazy od účetní, do toho zahrnout výkon obchodníků, či odběry zákazníků.

Co si na tabletu kliknout na svoje BI v cloudu, zobrazit si analýzu a v jednom srozumitelném grafu ukázat – takto na tom jsem. Futuristické? Ne. Reálný analytický nástroj, který využívá možnosti internetu a datových úložišť.

 

Za jakou cenu?

Velkou výhodou cloud computingu je právě to, že díky pronajatým datovým úložištím je cena nabízených softwarů na online platformě výrazně nižší. Takže ceny za Business Intelligence softwary už nepředstavují megalomální investici, která firmu posune do záporných čísel.

 

„Chápat číslem je, jako naučit se plavit po moři.“

 

Pro koho je BI určené a na co mi je v cloudu?

 

V rámci interních procesů představuje Business Intelligence neustále dostupné informace v grafické podobě a jednoduše škálovatelné, podle aktuální potřeby zákazníka, zaměstnance, či managementu.

Interní sdílení informací a výsledků firmy vede k motivaci a zvyšování produktivity týmů. Pokud známe svoje výsledky a jsme schopni dávat si je do souvislosti, umíme optimálně navrhovat vylepšení pro jednotlivé aktivity v rámci firmy, i mimo ni.

 

„Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.“

Konfucius

Až 60% populace pochopí vysvětlovanou informaci 4 krát rychleji po grafickém znázornění. Business Intelligence poskytuje data ve srozumitelných grafech, a tak optimalizuje komunikaci ve firemních týmech, ale i mimo ně.

 

 

Výhody z více pohledů zainteresovaných stran

Obchodníci – Přístupnost

Většina obchodníků jednotlivých firem jsou obvykle v terénu a přinášejí podniku nové zákazníky, nebo zabezpečují spokojenost aktuálních. To však znemožňuje jejich hodnocení a komunikaci s nimi, což má za důsledek časté odkládání porad a minimální komunikaci plnění cílů.

rocny prehlad

Pokud má však obchodník přístup k online přehledům firemních statistik, ale i vlastním výkonům, je následně motivovaný vyšší informovaností.

 

Zákazníci – Komunikace

Pokud má firma zákazníky, kteří od ní odebírají více produktů, vzniká tu více problémů. Nejčastější z nich je splatnost faktur. Čím víc objednávek, tím víc faktur a tím menší přehlednost v datumech splatnosti, dodacích listech apod.

zakaznici

Co takhle si online prohlédnout aktuální stav objednávek a faktur a tak se vyhnout problémům placení úroků z prodlení.

 

Dodavatelé

Analýza poptávky po zboží je stejně zajímavá pro samotnou firmu, jako i pro její dodavatele. Pokud chce podnik optimálně komunikovat s dodavateli, může jim zpřístupnit přehled svých odběrů a sestavit objednávku na nové zboží přesně podle svých potřeb.

dodavatele

Online nabídka/poptávka – zobrazení sezónnosti produktů zabezpečuje včasné naskladnění zboží a tak sníží chaos v čase sezóny. Takže namísto objednávání zboží se zaměstnanci mohou víc věnovat zákazníkům, případně vyhodnocovat jejich nákupní chování a tak připravit zajímavé podklady pro budoucí akci.

 

Majitelé/management

Business Intelligence poskytuje jednoduché sledování nákladů, výnosů a tím zároveň regulované směřování ke stanoveným cílům.

sezonnost

Prezentujte se prémiově a seriózně. Rada pro každou firmu, která chce mít vytvořenou pozitivní identitu. Dohadujete nový obchod, nebo prezentujete námět před vedením? Mějte všechny informace při sobě a pracujte s nimi intuitivně.

 

Klíčové vlastnosti Business Intelligence v Cloudu

  • Aktuálnost dat
  • Intuitivnost používání
  • Prémiovost vizuálu
  • Variabilita dat
  • Kastomizace přístupů