Březen 2015 | NEO - Business Intelligence

Porovnání regionů

Porovnávejte meziroční výsledky vašeho prodeje konkrétních produktů, výkonů vašich poboček, odběrů vašich zákazníků, či zákaznických skupin. Porovnaní regionů představuje jednu z nejoblíbenejších analýz našich zákazniků. Více informací

Rady pro úspěšné podnikání

Každý, kdo chce podnikat, musí mít nějaký cíl. Bez cíle není možné určit cestu a bez cesty není možné pohnout se z místa. Tak jako platí tento fakt v našich životech, platí i v podnikání. Více informací